Vad du behöver veta om mpox (apkoppor)

Mpox (apkoppor) är ett virus som kan spridas från djur till människa men också mellan människor.

Den senaste tiden har ovanligt många fall av mpox (apkoppor) bekräftats i flera länder.

Överföring verkar framför allt ha skett via sex mellan män som har sex med män men mycket är fortfarande osäkert vad gäller smittvägar.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.