Om oss

Hemsidan har män som har sex med andra män och transpersoner som målgrupper och är en del av RFSL Rådgivningen Skånes hälsoarbete.

Vem står bakom?

Safe6.nu och CheckPoint Skåne är två av RFSL Rådgivningen Skånes projekt vars syfte är att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner.

Till vem?

Vi riktar oss till särskilt riskutsatta; homosexuella, bisexuella och transpersoner. Män som har sex med män (msm) är den grupp i Skåne där andelen hivpositiva är högst, det samma gäller i Köpenhamnsområdet. Detta innebär att msm är den viktigaste målgruppen för att minska spridningen av hiv i vår del av världen.

Syftet?

I vårt arbete vill vi ge individen verktyg för att skapa sin egen säkrare sex-strategi oberoende av hiv-status. Sexuella möten är så mycket mer i människors liv än virus och bakterier. Vi vill medverka till bästa möjliga sexliv med minsta rimliga risk.

Vem finansierar?

Hemsidan är framtagen med ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60).

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.