Könssjukdomar

Om du har fått en könssjukdom är det bäst att behandla den så fort som möjligt. Du kan testa dig hos oss på CheckPoint Skåne.

test-check-02

Testa dig

Tror du att du kan ha fått en könssjukdom, testa dig.
zoom

Läs om sjukdomar

Vi har samlat information om vanliga sjukdomar nedan.
gummi-gnid

Förebygg sjukdom

Minska risken att få eller ge någon en könssjukdom genom att ha sex på ett säkrare sätt.
samtal

Rådgivning

Enklast och ofta snabbast är att komma till vår drop-in mottagning helgfria tisdagar mellan 17-19. Då behöver du inte boka tid.

Gonorré

sjukdom

Gonorré orsakas av gonokocken som är en bakterie. Sjukdomen har under senare tid blivit vanligare runt om i världen. En kraftig ökning av antalet gonorréfall har också setts i Sverige de senaste åren. Majoriteten av de i Sverige rapporterade gonorréfallen är idag smittade i Sverige.

Smittvägar

Gonokocken är en bakterie som kan sätta sig i slida, urinrör, hals och ändtarm. Då gonokocken är en bakterie smittar den lätt, det behöver alltså inte förekomma kontakt med sperma eller slidsekret för att den skall smitta. Bakterien smittar lättast vid oskyddade anala och vaginala samlag men kan även överföras med händer, mun och sexleksaker.

Inkubationstid

Tiden från att man smittats till dess att sjukdomen bryter ut är kort och man får eventuella symptom redan efter 3 till 7 dagar.

Symptom

Flytningar från urinrör, slida och/eller ändtarm samt att det svider när man kissar. De flesta som har gonorrébakterien i ändtarm eller svalg får dock inga symtom men är ändå smittsamma.

Provtagning

Vid en provtagning är det viktigt att  man tar prov från alla de lokaler där gonorrébakterier kan finnas, det vill säga från urin och/eller slida, ändtarm och svalg. Ibland bär man på gonorré bara på ett av ställena.

Behandling

Behandlingen består av antibiotika, oftast i injektionsform och ibland i kombination med tabletter. Felaktig behandling av gonorré kan leda till att bakterierna blir motståndskraftiga mot antibiotika och därmed svårare att behandla vilket är ett ökande problem i världen. Efter genomförd behandling tas kontrollprover för att se att infektionen läkt ut. Obehandlad gonorré kan med tiden ge feber, inflammation i äggledare, testiklar, prostata samt leda till sterilitet.

Gonorré omfattas av Smittskyddslagen. Det betyder att test och behandling är kostnadsfri. Vid infektion är personalen skyldig att göra en smittspårning för att utreda var smittan kommit från samt vilka du kan ha smittat innan du visste om din smitta.

Hepatit B

sjukdom

I vardagligt tal kallas denna sjukdom gulsot. Viruset orsakar en inflammation i levern.

Smittvägar

Viruset överförs via blod och andra kroppsvätskor.

Inkubationstid.

Två till sex månader efter smittotillfället.

Symptom

Sjukdomen ger ofta feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden och ögonvitorna. Mörk portvinsfärgad urin och ljus, kittfärgad avföring kan förekomma. Alla blir inte gula men de flesta besväras av trötthet och kan ha dålig matlust.

Provtagning

Diagnos kan ställas via blodprov.

Behandling

Någon specifik behandling finns inte, sjukdomen läker oftast ut av sig själv. Det finns möjlighet att vaccinera sig mot hepatit B. Män som har sex med män rekommenderas att vaccinera sig.

Hepatit omfattas av Smittskyddslagen. Det betyder att test och behandling är kostnadsfri. Vid infektion är personalen skyldig att göra en smittspårning för att utreda var smittan kommit från samt vilka du kan ha smittat innan du visste om din smitta.

Herpes

sjukdom

Herpes är små blåsor som orsakas av ett virus som finns i två former och ger munherpes respektive könsherpes. Man räknar med att majoriteten av befolkningen bär på herpesvirus. En tredjedel av alla som bär på viruset är helt symtomfria.

Smittvägar

Beröring av de vätskande blåsorna så som kyssar, samlag eller sexlekar med fingrar och mun. Kan även smittas utan att man har några symtom alls då virus bland kan utsöndras även hos symtomfria.

Symptom

Initialt en kliande fläck som övergår till små blåsor som spricker och börjar vätska. Första utbrottet efter smittotillfället är påtagligt och kan vara mycket smärtsamt. Utbrotten tenderar sedan att successivt bli allt mildare och helt försvinna.

Provtagning

Prov kan tas från de vätskefyllda blåsorna men herpesinfektionen är oftast så typisk att prov inte behöver tas.

Behandling

Herpes kan inte botas men symtomen kan väsentligt mildras med virushämmande salva som kan inhandlas receptfritt på apotek. Det finns vid svårare utbrott även receptbelagd behandling.

Herpes ingår inte Smittskyddslagen. Det betyder att du måste betala för behandlingen själv. Du behöver inte heller göra en smittspårning.

HIV

sjukdom

Hiv är en virusinfektion som det ännu inte finns någon bot för.

Smittvägar

Hiv kan överföras  vid sexlekar där viruset via blod, sperma eller slidsekret kommer in i kroppens blodomlopp.

Inkubationstid

En till fyra veckor efter smittotillfället insjuknar ungefär hälften av de smittade i en så kallad akut (primär) hivinfektion. Den yttrar sig som en influensaliknande sjukdom med feber och halsont samt ett utslag på kroppen.

Symptom

Hivinfektionen innebär att immunförsvaret försämras och kroppen blir mottaglig och försvarslös mot infektioner.

Provtagning

Ett hiv-test består av ett blodprov. Testa dig för hiv kan du göra redan sex veckor efter sex-tillfället. Ungefär hälften av alla hivsmittade personer testar positivt redan två veckor efter smitta.

För test med snabbt provsvar (snabbtest) gäller 8 veckor. Ungefär hälften av alla hivsmittade personer testar positivt fyra veckor efter smitta.

Behandling

Hittills har det visat sig vara omöjligt att utplåna hiv ur människokroppen. Man blir med andra ord inte botad från sin hivinfektion när man tar medicinsk behandling, bromsmedicin, mot sjukdomen. Däremot minskas hivvirusets framfart i kroppen och samtidigt förhindras skador som kan uppkomma på grund av det. Smittsamheten vid välfungerande behandling är noll.

Hiv omfattas av Smittskyddslagen. Det betyder att test och behandling är kostnadsfri. Vid infektion är personalen skyldig att göra en smittspårning för att utreda var smittan kommit från samt vilka du kan ha smittat innan du visste om din smitta.

HPV

sjukdom

Humant papillomvirus, HPV, orsakar flera vanligt sexuellt överförda infektioner. Ofta märks de inte alls och läker ut av sig själv men de kan också ge upphov till könsvårtor som kallas kondylom och/eller cellförändringar som kan leda till peniscancer, analcancer och cancer i svalget. Under de senaste 50 åren har man sett en kraftig ökning av mun och svalgcancer och andelen HPV-positiva personer har ökat dramatiskt.

HPV är mycket smittsamt och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång under livet. HPV smittar via direkt kontakt med hud och slemhinnor. Inkubationstiden från smittotillfället tills vårtor blir synliga är från två månader och upp till många år. Det finns idag vaccin mot de vanligaste virustyperna som kan ge vårtor och orsaka cancer.

Vaccination rekommenderas främst till personer som ännu inte debuterat sexuellt med någon partner. Kvinnor i åldern 13-26 erbjuds subventionerat vaccin i skolvaccinationsprogrammet men det arbetas för att även män ska erbjudas detta.

HPV-vaccination är inte bara en fråga för unga och unga vuxna, som jämförelse erbjuds homo- och bisexuella män i Storbritannien HPV-vaccination upp till 45 år på grund av att denna grupp är mer riskutsatt än andra. Här i Sverige får du själv betala hela kostnaden.

Klamydia

sjukdom

Klamydia är en vanlig könssjukdom i Sverige. Den får lätt stor spridning eftersom många inte får symtom av smittan. Mer än hälften av  smittade män märker överhuvudtaget inte att de har fått klamydia och ca 70% av kvinnor med klamydia har inga symtom. Men risken för komplikationer och för att man smittar någon annan är förstås lika stor för det.

Smittvägar

Klamydia är en bakterie och smittar lätt, det behöver alltså inte förekomma kontakt med sperma eller slidsekret för att den skall smitta. Bakterien smittar lätt vid oskyddade anala och vaginala samlag men kan även överföras vid sexlekar med händer, mun eller sexleksaker.

Inkubationstid

Tiden från att man smittats till dess att sjukdomen bryter ut och man får eventuella symptom är några dygn till någon vecka.

Symptom

Flytningar och/eller sveda i urinrör och/eller ändtarm. Klamydia kan även ge irritation i halsen. Majoriteten av de som smittas får inga symptom.

Provtagning

Män lämnar urinprov och kvinnor urin och vaginalprov.  Prov kan även tas från hals och ändtarm. Provtagning bör ske tidigast en vecka efter misstänkt smittotillfälle.

Behandling

Behandlingen består av antibiotikatabletter och behandlar man inte klamydian kan det leda till inflammationer i könsorganen och ge urinvägsproblem. Hos kvinnor kan klamydia ge äggledarinflammation med risk för infertilitet.

Klamydia omfattas av Smittskyddslagen. Det betyder att test och behandling är kostnadsfri. Vid infektion är personalen skyldig att göra en smittspårning för att utreda var smittan kommit från samt vilka du kan ha smittat innan du visste om din smitta.

Kondylom

sjukdom

Kondylom är små vårtor som orsakas av virus. De kan växa på och omkring könsorganen och runt ändtarmsöppningen. Vårtorna är vit-rosa eller hudfärgade. De kan ha flikiga ytor och växer ofta i små klasar.

Smittvägar

Vårtviruset smittar genom kontakt med hud och slemhinnor där kondylom finns. Det kan smitta även om det inte finns några synliga vårtor.

Inkubationstid

Från att man blivit smittad tills vårtor börjar bli synliga kan det ta några månader till några år. Därför är det ofta omöjligt att avgöra vem man blivit smittad av.

Symptom

Vanligen ger infektionen inga symptom. Vårtor  kan orsaka klåda och ge besvär vid gnuggsex och vid vaginala eller anala samlag.

Provtagning

Diagnos ställs genom att en läkare besiktigar de misstänkta vårtorna.

Behandling

Vårtorna läker ut av sig själv, men detta kan ta flera år, därför använder man olika metoder för att ta bort de synliga vårtorna. Det går att avlägsna vårtorna med en kräm eller en lösning som penslas på vårtorna. Det går även att bränna eller frysa bort vårtorna.

Kondylom ingår inte Smittskyddslagen. Det betyder att du måste betala för behandlingen själv. Du behöver inte heller göra en smittspårning.

LGV

sjukdom

LGV -lymfogranuloma venereum, är en könssjukdom som är mycket ovanlig i Sverige. De få fall som diagnostiseras i Sverige är så gott som samtliga smittade utomlands. Flera av dessa har varit homosexuella män.

Smittvägar

LGV smittar vid oral- anal- och vaginalsex och orsakas av en variant av samma bakterie som ger klamydiainfektion.

Inkubationstid

Inkubationstiden är ofta lång, upp till någon månad innan lymfkörtelsvullnad uppträder. De genitala såren uppträder betydligt tidigare.

Symptom

Vanligen visar sig LGV genom sår på könsorgan, i svalg eller ändtarmen. I ett senare skede förekommer svullna lymfkörtlar och/eller symtom från ändtarm och ändtarmsöppningen med blödningar och symtom från mag- och tarmkanalen  samt allmän sjukdomskänsla, feber och ledvärk. Infektionen kan vara symptomfri, men ändå vara smittsam.

Provtagning

Fastställande av infektionen görs genom de symtom man har och/eller i samband med att provet visar att man har klamydia. Prov tas från sår och/eller från ändtarmen.

Behandling

Behandlas oftast med en antibiotikakur under 3 veckor.

LGV omfattas av Smittskyddslagen. Det betyder att test och behandling är kostnadsfri. Vid infektion är personalen skyldig att göra en smittspårning för att utreda var smittan kommit från samt vilka du kan ha smittat innan du visste om din smitta.

Mykoplasma

sjukdom

Mykoplasma i underlivet är en relativt okänd könssjukdom som har många likheter med klamydia och smittar vid oskyddat sex.

Smittvägar

Infektionen finns i slemhinnorna i framförallt urinröret och slidan. Bakterien smittar lätt vid oskyddade anala och vaginala samlag men kan även överföras vid sexlekar med händer, mun eller sexleksaker.

Inkubationstid

Tiden från att man smittats till dess att sjukdomen bryter ut och man får eventuella symptom är vanligen 10 till 14 dagar.

Symptom

Symptom yttrar sig främst med sveda/klåda i urinröret. När infektionen finns i slidan kan den ge besvärande flytningar. Precis som vid klamydia märker många inte av att de har sjukdomen eftersom man ofta inte får några symtom alls.

Provtagning

Vanligtvis lämnas urinprov och/eller vaginalprov. Prov kan även tas från hals och ändtarm. Provtagning bör ske tidigast 10 dagar efter misstänkt smittotillfälle.

Behandling

Infektionen behandlas med antibiotika. I ovanliga fall kan denna infektion även ge komplikationer i form av äggledarinflammation eller bitestikelinflammation.

Mykoplasma ingår inte Smittskyddslagen. Det betyder att du måste betala för behandlingen själv. Du behöver inte heller göra en smittspårning.

Syfilis

sjukdom

Syfilis var tidigare mycket vanlig sexuellt överförd smitta men är sällsynt i Sverige. Sedan några år ökar dock antalet personer som smittas av syfilis, och det gäller framför allt män som smittas via sex med män. Sjukdomen är vanlig i stora delar av världen.

Smittvägar

Syfilisbakterien överförs vid kontakt med syfilissår och utslag.

Inkubationstid

Tiden från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut är två till fyra veckor.

Symptom

Syfilis börjar ofta med ett eller flera hårda, oömma vätskande sår på det ställe där bakterien trängt in i kroppen. Sitter såren i slidan eller ändtarmen kan det vara svårt att upptäcka. Efter två till fyra veckor läker såret av sig själv, men bakterien finns kvar i kroppen. Efter en tid får man utslag på huden. Andra symtom är feber, illamående, trötthet ledsmärtor och håravfall. Alla får inte symtom utan märker ingenting. Obehandlad syfilis kan efter flera år leda till allvarliga skador på till exempel hjärnan och hjärtat.

Provtagning

Prov på syfilis kan tas på vätskan från såren eller som ett blodprov några veckor efter smittotillfället.

Behandling

Syfilis behandlas med penicillininjektioner en gång i veckan i två eller tre veckor. Efter behandlingen görs upprepade kontroller.

Syfilis omfattas av Smittskyddslagen. Det betyder att test och behandling är kostnadsfri. Vid infektion är personalen skyldig att göra en smittspårning för att utreda var smittan kommit från samt vilka du kan ha smittat innan du visste om din smitta.

Trichomonas

sjukdom

Trichomonas är en ovanlig könssjukdom i Sverige. Tre fjärdedelar av män som smittas och hälften av kvinnor som smittas får inga symptom.

Smittvägar

Sjukdomen orsakas av en parasit, den finns i slidan och smittar vid samlag och andra oskyddade sexuella kontakter.

Inkubationstid

Tiden från att man smittats till dess att sjukdomen bryter ut kan vara kort några dygn men kan vara längre, upp till några veckor.

Symptom

Symtomen på infektion är sveda och eller klåda i urinrör eller vaginala flytningar som kan vara gul-gröna och ibland illaluktande. Majoriteten av de som smittas får inga symptom.

Provtagning

Diagnos efter vaginalprov hos kvinnor. Män lämnar urinprov.

Behandling

Infektionen behandlas med antibiotika.

Trichomonas ingår inte Smittskyddslagen. Det betyder att du måste betala för behandlingen själv. Du behöver inte heller göra en smittspårning.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.