Checkpoint Skåne firar 10 år

Vår mottagning för snabba tester öppnade i november 2011! Nöjdheten hos våra besökare fortsätter ligga i topp år efter år.

Snabbt, gratis & enkelt

Tidig diagnos - tidig behandling är viktigt för en god sexuell hälsa. Hos oss har nu tusentals samtal och tester genomförts över tio år för en bättre sexuell hälsa hos målgrupperna i Skåne. Mottagningen har utvecklats med att erbjuda möte på olika språk och ett bredare utbud av tester. Mer än 98 % av besökarna uppger att vi är lätta att tala med och att man får svar på sina frågor! En grundbultarna för verksamheten är att man hos oss kan komma för att regelbundet kolla sig - utan symptom - då många av infektionerna kanske inte märks hos flera.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.