Hiv smittar inte

Person med välbehandlad hivinfektion kan inte smitta andra.

Vad är smittfri hiv?

En person som lever med hiv får oftast genom medicinering så låga nivåer av viruset att det inte kan överföras till andra, även om kondom inte används. I Sverige gäller det långt de allra flesta hivpositiva.

Forskare har länge följt par där den ena inte har hiv och den andra partnern har hiv med en välfungerande behandling. Resultaten visar att hiv inte har överförts i något fall där den hivpositiva haft en välfungerande behandling.

Hur lång tid tar det att få en välfungerande behandling?

Hur länge man måste medicinera för att få ner viruset till omätbara nivåer är individuellt. För vissa tar det ett par månader, för andra kan det ta längre. För att behandlingen ska räknas som välfungerande behöver virusnivåerna vara väldigt låga vid två mätningar i rad, med 3-6 månaders mellanrum. Det är viktigt att medicinerna tas på rätt sätt och att inga uppehåll görs i medicineringen.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett kunskapsunderlag framförallt till vårdpersonal:
Utifrån det rådande kunskapsläget gör Folkhälsomyndigheten följande bedömningar

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.