Vem står bakom sidan?
Vad är en cookie?

Vem står bakom sidan?

Män som har sex med män är av Folkhälsomyndigheten en prioriterad preventionsgrupp för hivprevention eftersom männen svarar för största delen av den inhemska överföringen av hiv och har gjort så sedan epidemins början.

Hemsidan är framtagen med ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60).

Vad är en cookie?

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien kan också  användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, cookien har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av cookie kallas sessions-cookie och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här cookie temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessions-cookies lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Vad används cookies till?

Här följer ett antal exempel på vad cookies kan användas till:

  • Cookies används ofta för inloggning på webbplatser. När någon loggar in på en webbplats placeras en cookie på dennes dator. Vid varje sidbläddring skickar användarens dator cookien till den webbplats denne besöker och med hjälp av cookien kan webbplatsen konstatera att användaren är inloggad och användaren slipper använda användarnamn och lösenord för varje ny sida.
  • På webbplatser som säljer varor används cookies för att göra det smidigt att handla. Med hjälp av cookies kan webbplatsen hålla reda på vilka varor användaren har ”lagt i sin varukorg”.
  • Med hjälp av cookies kan webbplatser registrera vilka personer som besökt vilka sidor. Den informationen kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor personen får se genom annonsering och skräddarsytt innehåll. Många cookies som används för annonsering och skräddarsytt innehåll är tredjepartscookies.
  • Cookien kan användas när en användare själv vill skräddarsy webbplatser efter sina användarpreferenser. Det kan gälla önskemål om formgivning på en webbplats som man ofta besöker, om anpassad kontrast eller teckenstorlek eller om anpassad sortering eller urval.
  • De flesta webbplatser följer upp trafiken genom webbstatistik för att kunna förbättra webbplatsen, motivera kostnader och för att lära sig mer om sina målgrupper. Många cookies som används för webbstatistik är tredjepartskakorscookies.
  • Cookies kan också användas för att hålla reda på vem som röstar i en omröstning för att undvika att en användare röstar flera gånger.

Vilka risker är förknippade med cookies?

Cookies är små textfragment som i sig är harmlösa om man jämför med till exempel virus. En dator blir inte förstörd av cookies. Men det finns ändå en del risker. Huvudsakligen finns riskerna inom följande kategorier:

  • Cookies ger webbplatser möjlighet att kartlägga användares aktiviteter på nätet. Detta kan uppfattas som intrång i den personliga integriteten och vissa användare kan välja att inte acceptera cookies på sin dator. Detta kan vara något att tänka på när din webbplats utformas och när du väljer hur du använder cookies.
  • Avlyssning och förfalskning av cookies kan under vissa förutsättningar användas som verktyg av en elektronisk brottsling. Dessa verktyg kan då användas till exempel för obehörig inloggning, obehörig modifiering av innehåll i varukorg, snedvridning av statistik och obehörig röstning.

Det ligger i webbplatsinnehavarens intresse att vidta åtgärder för att förhindra avlyssning och förfalskning av cookies, liksom andra metoder för intrång och bedrägerier. Likaså måste du som webbplatsinnehavare säkerställa att personliga uppgifter som inhämtas via cookies inte missbrukas, vare sig av dig eller dina samarbetspartners.

Om du använder Flash-presentationer (t.ex. en You Tube-video) på din webbplats och den hämtats från en annan webbplats kan ägare till Flash-presentationen registrera besök på din webbplats. Den informationen kan kopplas samman  med information från andra webbplatser som innehåller samma Flash-presentation. Detta kan ske även om användare blockerat användningen av cookies i sina webbläsare. Det är viktigt att du som webbplatsinnehavare är medveten om Flash-cookies används på webbplatsen samt att du informerar besökarna om detta.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Vad är syftet med bestämmelsen om cookies?

Bestämmelsen i lagen syftar till att skydda användarens integritet. cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookies kan därför även användas för att sammanställa och analysera den information som en användare lämnar efter sig när han eller hon surfar på nätet.